Klub - owpttksow

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Klub

PRZEWODNICY

WOJSKOWY KLUB PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK
Oddziału Wojskowego PTTK przy Klubie 4 RBLog.
im. gen. Mariusza Zaruskiego

 
 
 

Idźcie i prowadźcie słabych na szczyty...
gen. Mariusz Zaruski

Kim jesteśmy

 

Wojskowy Klub Przewodników Turystycznych im. gen. Mariusza Zaruskiego działa w strukturach Oddziału Wojskowego PTTK we Wrocławiu od grudnia 1996 roku. Klub jest członkiem Dolnośląskiej Federacji Przewodników PTTK.
Przewodnicy naszego Klubu posiadają głównie licencje przewodnika sudeckiego, ale również wiele dodatkowych uprawnień przewodnickich: górskich na obszar Beskidów z licencją na Bieszczadzki Park Narodowy; terenowych na obszary Dolnego Śląska, Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej, miejskich po Wrocławiu, instruktora przewodnictwa oraz uprawnienia Przodowników Turystyki Górskiej.
Klub zrzesza - (zgodnie ze Statutem i Regulaminem):
-    17. przewodników będących jednocześnie członkami Oddziału Wojskowego PTTK we Wrocławiu; są to przewodnicy z Oleśnicy, Nysy i Wrocławia;
-   3. przewodników tzw. stowarzyszonych, należących do innych oddziałów PTTK, z takich miejscowości jak: Gubin, Gorzów Wlkp., Opole.
Pracami Klubu kieruje zarząd w składzie:
==> Andrzej NAZAR - prezes zarządu
==> Bożena JAROSZ - sekretarz zarządu.

Spojrzenie na historię

 

W 1995 roku zrodził się pomysł zorganizowania kursów, które miałyby na celu przygotowanie fachowych kadr turystycznych do prowadzenia imprez w górach.
W tym czasie w środowisku wojskowym odbywały się dwie duże (od 100 do 250 uczestników) ogólnopolskie imprezy górskie - Rajd Górski Wojska Polskiego "Sudety", przygotowywany przez Oddział Wojskowy PTTK z Wrocławia i Rajd Górski WP na Orientację w Bieszczadach, którego organizatorem był wówczas Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Józefa Bema z Krakowa.
Inicjatorami przeprowadzenia cyklu szkoleń byli: Stanisław Janowicz - przewodniczący Komisji ZG PTTK do Współpracy z Wojskiem Polskim, Rajmund Goluch - prezes Oddziału Wojskowego PTTK we Wrocławiu i Bożena Jarosz - sekretarz Oddziału.
Chcąc poznać skalę zainteresowania uzyskaniem tego rodzaju uprawnień, w 1995 roku, siłami Oddziału Wojskowego PTTK z Wrocławia, zorganizowano kurs na uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej z uprawnieniami na obszar Sudetów. Kurs ukończyło około 20 osób. Duże zainteresowanie tym kursem utwierdziło działaczy środowiska w przekonaniu, że należy zorganizować szkolenie umożliwiające absolwentom tego kursu - z jednej strony podwyższenie kwalifikacji, z drugiej natomiast uzyskanie zawodowych uprawnień górskich.
Kurs przewodników sudeckich odbył się w 1996 roku i miał charakter ogólnokrajowy - uczestnicy w 2/3 wywodzili się z Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego, a w 1/3 z pozostałych regionów Polski.
Merytoryczną stronę kursu przejęli działacze Studenckiego Koła Przewodników Sudeckich z Wrocławia, natomiast stroną organizacyjno-finansową zajęli się działacze Oddziału Wojskowego PTTK. Do kursu przystąpiło 35 osób, ukończyło go 29.
W dniu 13 grudnia 1996 roku odbyło się uroczyste ślubowanie przewodnickie, wręczenie legitymacji i "blach przewodnickich". W tym samym dniu zebrani przewodnicy postanowili założyć klub przewodnicki, który przyjął imię wielkiego człowieka gór, taternika i żeglarza - gen. Mariusza Zaruskiego.

Nasz Klub jest pierwszym, klubem przewodnickim w środowisku wojskowym.
W skład pierwszego zarządu klubu weszli:
==> kol. Kazimierz BRUZDEWICZ - prezes
==> kol. Andrzej BANASZCZYK - wiceprezes
==> kol. Kazimierz RUSZCZAK - skarbnik
==> kol. Bożena JAROSZ - członek zarządu.
W dniu 9 stycznia 1997 roku Klub przystąpił do Dolnośląskiej Federacji Przewodników PTTK.

Czym się zajmujemy

 

Najważniejsze działania Klubu to:
-   opracowywanie i prowadzenie tras podczas sztandarowej imprezy Oddziału - Rajdu Górskiego WP "Sudety";
-   organizacja i prowadzenie w latach 1997-2003 Górskich Młodzieżowych Obozów w Sudetach;
-   organizacja Rodzinnych Obozów Górskich na Słowacji;
-   organizacja obozów narciarskich w Jesionikach;
-   przeprowadzanie klubowych szkoleń w Sudetach;
-   współorganizacja i organizacja Światowych Dni Przewodników;
-   udział w szkoleniach i kursach Dolnośląskiej Federacji Przewodników PTTK i kół przewodnickich;
-   przygotowywanie i prowadzenie wycieczek jedno- i kilkudniowych, także w ramach Akademii Turystyki, Krajoznawstwa i Ekologii.
Nasi przewodnicy są aktywnymi organizatorami różnorodnych imprez w macierzystych oddziałach i kołach PTTK - nie tylko imprez i wycieczek górskich, ale i kajakowych, żeglarskich, narciarskich, rowerowych itp.

 
 

Klub Roku

 

W  roku 2011, w 15-lecie swojej działalności, podczas XL Jubileuszowego Centralnego Zlotu Aktywu Turystycznego WP Klub nasz został uhonorowany przez Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON tytułem "Klubu Roku".

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego