owpttksow

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zarząd Główny PTTK
DWiPO MON
4 RBLog
ZG WS STO

      A  K  T  U  A  L  N  O  Ś  C  I

 
 

KALENDARZ PRZEDSIĘWZIĘĆ
NA 2020 ROK
Pobierz

W związku z istniejącym stanem epidemicznym informujemy, że planowany na 2020rok
5
0. JUBILEUSZOWY RAJD GÓRSKI WP "SUDETY" zostaje przeniesiony na 2021 rok.
Rajd odbędzie się w terminie: 3-9 października 2021 roku.  Zapraszamy!!!

 Więcej


W roku bieżiącym organizujemy kolejną edycję OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "BUDOWLE OBRONNE – FOTO-TUR – WROCŁAW 2020".

Zapraszamy do udziału w konkursach...
 Więcej

Informujemy  członków PTTK, że w 2020 rok wysokość składek wynosi:
==> składka normalna - 65 zł,
==> składka ulgowa - 40 zł,
==>
składka ulgowa młodzieżowa - 30 zł.

 

Zapraszamy naszych sympatyków do wstąpienia do petetekowskiej rodziny.
Aby do nas przystąpić należy:
==> wypełnić w 2 egz. deklarację członka PTTK (w tym jeden egz. dla wstępującego),
==> wypełnić "
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych”,
==> załączyć 1 zdjęcie o wym. 30x40 mm,
==> opłacić wpisowe, które wynosi:

-   20 zł - w przypadku osób  opłacających składkę normalną,
-   10 zł - w przypadku osób opłacających składkę ulgową,
-     8 zł -
w przypadku dzieci i młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.
W kwocie wpisowego zawarta jest opłata za legitymację oraz znaczek organizacyjny,
która w roku 2020 wynosi 8,00 zł

==> opłacić składkę członkowską PTTK w wysokości j.w.
Deklaracja członka zwyczajnego PTTK
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 
 
 
 

17 lutego 2014 r. Odział nasz został wyróżniony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego ODZNAKĄ HONOROWĄ "ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO".

Więcej

*****

 

31 stycznia 2020 r. przedstawiciele ZG PTTK podpisali w imieniu Towarzystwa trzyletnią Umowę ubezpieczeniową z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna (TO50/001076/20/A).
Ubezpieczeniem objęci są członkowie PTTK posiadających ważną legitymację PTTK (z aktualnie opłaconą składką członkowską)
w okresie ochrony ubezpieczeniowej tj.: od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021r. w przypadku opłacenia składki za rok 2020. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych 24h/dobę na terytorium całego świata.
W ramach umowy ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkich członków PTTK z opłaconą składką członkowską bez względu na WIEK oraz osoby wyznaczone przez PTTK do obsługi imprez organizowanych przez PTTK (podczas prac przygotowawczych i zamykających ich organizację), również gdy nie są członkami PTTK.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia
ULOTKA

 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego